Projekt “Miasto Tkaczy Marką Regionu Łódzkiego"

Projekt “Miasto Tkaczy Marką Regionu Łódzkiego – II Etap Budowy i Promocji Marki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Głównym celem projektu jest realizacja Strategii Rozwoju Miasta Zgierza na lata 2008-2015 zakładającej wykreowanie "Miasta Tkaczy" jako marki regionalnej, bazującej na dziedzictwie kulturowym i historycznym regionu, a przede wszystkim jako historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  • Zorganizowanie systemu wizualnej multimedialnej prezentacji historii Miasta Tkaczy.
  • Zorganizowanie szlaku spacerowego pod nazwą "Trakt jeża z Miasta Tkaczy - Zgierza".
  • Organizacja imprez promujących markę "Miasto Tkaczy", w tym: "10 lat Parku Kulturowego Miasto Tkaczy", "Święto jeża w Mieście Tkaczy".
  • Promocja marki "Miasto Tkaczy" w mediach.
  • Opracowanie materiałów promujących markę "Miasto Tkaczy", w tym: gadżety oraz materiały drukowane promujące markę "Miasto Tkaczy".

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia szczegółowych celów:

  • promocja miasta stanowiąca warunek efektywnego wykorzystania przez turystów stworzonego wcześniej historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza,
  • wykorzystanie walorów turystycznych i kulturalnych do promocji regionu, uwypuklanie walorów historycznych regionu, podkreślenie ich unikalności i kolorytu lokalnego,
  • kształtowanie i rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej,
  • poprawa oferty kulturalnej, a także ułatwienie i wzrost dostępności do kultury wszystkim mieszkańcom i zwiedzającym, poprzez promowanie szerszemu gronu odbiorców walorów unikalnego na skalę europejską Parku Kulturowego "Miasto Tkaczy".

Koszt całkowity projektu: 500.000,00 zł

Dofinansowanie z EFRR: 425.000,00 zł

Wkład własny: 75.000,00 zł

Okres realizacji projektu: 2014
 

UE
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu

Gastronomia

Restauracja Bistro

aktualnie nieczynna do czasu wyłonienia kolejnego oferenta

 

 

ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 1 front
95-100 Zgierz, Polska


 

Informacja Turystyczna

Dom Turysty
Godziny otwarcia zgodne z godz. pracy Parku Kulturowego Miasto Tkaczy

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy wydziału:

(ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 1 /poddasze/, ul. G. Narutowicza 5 (Dom Tkacza w pierzei ul. Ks. Szczepana Rembowskiego)

95-100 Zgierz, Polska

tel. 42/ 7143 288 lub 7143 289 (291 oraz 292), miastotkaczyatumz [dot] zgierz [dot] pl

 

Centrum Konserwacji Drewna

ul. G. Narutowicza 6

95-100 Zgierz, Polska

tel. 517 790 263 lub 503 910 329, katfundacjakrawczykowie [dot] org

 

Szybki kontakt

Urząd Miasta Zgierza - Park Kulturowy Miasto Tkaczy

 

Godziny otwarcia:

  • po., wt., śr., czw., pt. 8.00-16.00.

                                                                                                                                                                                      

Park Kulturowy Miasto Tkaczy

ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 1
95- 100 Zgierz, Polska

 

Telefon kontaktowy:

tel. 42/ 7143 288 lub 7143 291 do 292, miastotkaczyatumz [dot] zgierz [dot] pl

 
 

Projekt i wykonanie: Hiarte