Kultura

Projekt pt.: „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza” wpisywał się w Cel strategiczny Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 - 2013: „Zrównowazenie rozwoju kultury w regionach” i jest zgodny z celami cząstkowymi:
1) wzrost efektywności zarządzania sferą kultury,
2) wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury,
3) zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury,
4) wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwaartystycznego, dóbr i usług kultury,
5) poprawa warunków działalności artystycznej,
6) efektywna promocja twórczości / wystawy artystów, warsztaty, pokazy sztuki - np. malowanie, ceramika /,
7) zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków / wykorzystanie zespołu zabytków dla działalności kulturalnej i szkoleniowej,
8) zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury.
Projekt jest takze zgodny z Narodowym Programem Kultury „Ochrona Zabytków i Dziedzictwa kulturowego”, poprzez:
1) kompleksową rewaloryzację zabytków i ich adaptację na cele społeczne,
2) zwiększenie roli zabytków w rozwoju przedsiębiorczości,
3) promocję polskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granicą,
4) wzmocnienie zasobów ludzkich w sferze ochrony zabytków / funkcja Pełnomocnika ds. zarządzania Parkiem Kulturowym /,
5) podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej dziedzictwa kulturowego.

 

W Parku Kulturowym MiastoTkaczy organizowanych jest wiele wydarzeń, zarówno cyklicznych (coroczne jarmarki na Zakończenie Lata, Noc Muzeów, Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi) jak i incydentalnych - wszelkie infomacje na bieząco proszę śledzić zarówno w dziale "aktualności" - strona główna niniejszej strony oraz na fanpage'u Parku Kulturowego Miasto Tkaczy - www.facebook.com/miastotkaczy

Gastronomia, Hostel

Cafe & Bistro u Tkaczy

nieczynne do czasu zagospodarowania pomieszczeń przez PSONI Koło w Zgierzu.

Oficjalne otwarcie lokalu nastapi w połowie kwietnia 2018.

 

ul. ks. Sz. Rembowskiego 1 front
95-100 Zgierz, Polska

https://www.facebook.com/PSOUU.Zgierz/
http://www.psouu.miasto.zgierz.pl/kontakt.html

tel. 693 028 603

 

Hostel FOLKier

prowadzony przez Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Ludowej FOLKIER.

Doba hostelowa od godz. 15.00 do 11.00

 

ul. ks. Sz. Rembowskiego 1 oficyna

95-100 Zgierz

www.hostelfolkier.pl
biuroathostelfolkier [dot] pl
tel. 732 849 929

Informacja Turystyczna

Dom Turysty
Godziny otwarcia zgodne z godz. pracy Parku Kulturowego Miasto Tkaczy

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy wydziału PK MT: ul. ks. Sz. Rembowskiego 1 /poddasze/, ul. G. Narutowicza 5 /dom tkacza w pierzei ul. ks. Sz. Rembowskiego/

95-100 Zgierz, Polska

tel. 42/ 7143-288 lub 7143-289 (291 oraz 292), miastotkaczyatumz [dot] zgierz [dot] pl

 

Centrum Konserwacji Drewna

prowadzone przez Fundację Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M.

ul. G. Narutowicza 6

95-100 Zgierz, Polska

tel. 517 790 263 lub 503 910 329, katfundacjakrawczykowie [dot] org

 

Szybki kontakt

Urząd Miasta Zgierza - Park Kulturowy Miasto Tkaczy

 

Godziny otwarcia:

  • po., wt., śr., czw., pt. 8.00-16.00.

                                                                                                                                                                                      

Park Kulturowy Miasto Tkaczy

ul. ks. Sz. Rembowskiego 1
95- 100 Zgierz, Polska

 

Telefon kontaktowy:

tel. 42/ 7143 292 lub 7143 288 do 289, miastotkaczyatumz [dot] zgierz [dot] pl

 
 

Projekt i wykonanie: Hiarte