Kultura

Projekt pt.: „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza” wpisywał się w Cel strategiczny Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 - 2013: „Zrównowazenie rozwoju kultury w regionach” i jest zgodny z celami cząstkowymi:
1) wzrost efektywności zarządzania sferą kultury,
2) wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury,
3) zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury,
4) wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwaartystycznego, dóbr i usług kultury,
5) poprawa warunków działalności artystycznej,
6) efektywna promocja twórczości / wystawy artystów, warsztaty, pokazy sztuki - np. malowanie, ceramika /,
7) zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków / wykorzystanie zespołu zabytków dla działalności kulturalnej i szkoleniowej,
8) zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury.
Projekt jest takze zgodny z Narodowym Programem Kultury „Ochrona Zabytków i Dziedzictwa kulturowego”, poprzez:
1) kompleksową rewaloryzację zabytków i ich adaptację na cele społeczne,
2) zwiększenie roli zabytków w rozwoju przedsiębiorczości,
3) promocję polskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granicą,
4) wzmocnienie zasobów ludzkich w sferze ochrony zabytków / funkcja Pełnomocnika ds. zarządzania Parkiem Kulturowym /,
5) podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej dziedzictwa kulturowego.

 

W Parku Kulturowym MiastoTkaczy organizowanych jest wiele wydarzeń, zarówno cyklicznych (coroczne jarmarki na Zakończenie Lata, Noc Muzeów, Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi) jak i incydentalnych - wszelkie infomacje na bieząco proszę śledzić zarówno w dziale "aktualności" - strona główna niniejszej strony oraz na fanpage'u Parku Kulturowego Miasto Tkaczy - www.facebook.com/miastotkaczy

Gastronomia, Hostel

Cafe & Bistro "U Tkaczy"

czynne od godz. 11:00 do 19:00

od poniedziałku do soboty.

Lokal prowadzony jest przez PSONI Koło w Zgierzu.

 

ul. ks. Sz. Rembowskiego 1 front
95-100 Zgierz, Polska

https://www.facebook.com/PSOUU.Zgierz/
http://www.psouu.miasto.zgierz.pl

psouuatmiasto [dot] zgierz [dot] pl

tel. 505 483 008

 

Hostel FOLKier

prowadzony przez Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Ludowej FOLKIER.

Doba hostelowa od godz. 15.00 do 11.00

 

ul. ks. Sz. Rembowskiego 1 oficyna

95-100 Zgierz, Polska

http://tnij.at/hostelfolkier
biuroathostelfolkier [dot] pl
tel. 732 849 929

Informacja Turystyczna

Dom Turysty (Galeria Sztuki PK MT)

ul. G. Narutowicza 5 oficyna /dom tkacza w pierzei ul. ks. Sz. Rembowskiego/

95-100 Zgierz, Polska
Godziny otwarcia zgodne z godz. pracy PK MT. Obsługują pracownicy wydziału: poddasze, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1.

tel. 42/ 7143-292 lub 7143-289 oraz 291, miastotkaczyatumz [dot] zgierz [dot] pl

 

Centrum Konserwacji Drewna

prowadzone przez Fundację Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M.

ul. G. Narutowicza 6

95-100 Zgierz, Polska

www.fundacjakrawczykowie.org

tel. 517 790 263 lub 503 910 329, katfundacjakrawczykowie [dot] org

 

Świetlica środowiskowa "Przystań"

ul. G. Narutowicza 10

95-100 Zgierz, Polska

www.fundacja-arka.org.pl

fundacja-arka [dot] zgierzatwp [dot] pl

tel. 42/717-10-96

Szybki kontakt

Urząd Miasta Zgierza - Park Kulturowy Miasto Tkaczy

Godziny otwarcia:

  • po., śr., czw., 8.00-16.00
  • wt. 8.00-17.00, pt. 8.00-15.00    
  • zwiedzanie dla grup wycieczkowych poza godzinami pracy oraz w weekendy wyłącznie po wcześniejszych rezerwacjach                                                                                                                                                

Park Kulturowy Miasto Tkaczy

ul. ks. Sz. Rembowskiego 1
95- 100 Zgierz, Polska

Telefon kontaktowy:

tel. 42/ 7143 292 lub 7143 288/289, miastotkaczyatumz [dot] zgierz [dot] pl

 
Muzeum Miasta Zgierza

ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 21

95-100 Zgierz, Polska

www.muzeumzgierz.pl

muzeumatmiast [dot] zgierz [dot] pl

tel. 42/716-37-92

Projekt i wykonanie: Hiarte